RODO

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИС для пацієнта

Відповідно до ст. 13 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради (Загальний регламент захисту даних – GDPR), повідомляємо, що:

 • Адміністратором даних є KM Sp. z o. o., використовуючи торгове найменування MILANOVA CLINIC та MILANOVA Dental & Esthetic Clinic з зареєстрованим офісом за адресою Gazowa 90/u6 у Вроцлаві (надалі – «Адміністратор»), представником якої є Президент Правління, тел. +48 607 214 428, адреса електронної пошти mail: rekrutacja@milanovaclinic.pl
 • З питань, пов’язаних з вашими даними, звертайтеся до Компанії
 • Ваші персональні дані оброблятимуться з метою захисту здоров’я, у зв’язку з наданням медичних послуг, з метою профілактики здоров’я або для інших цілей, на які ви даєте згоду, якщо це вимагається відповідно до чинних норм.
 • Адміністратор обробляє ваші персональні дані відповідно до закону, збирає їх для визначених законних цілей і не піддає їх подальшій обробці, яка суперечить цим, лише в тому обсязі, який є адекватним, необхідним і необхідним щодо цілей, для яких вони обробляються. У рамках своєї медичної діяльності Адміністратор обробляє персональні дані щодо здоров’я з метою та в обсязі, що відповідає чинному законодавству, з особливим наголосом на Законі про права пацієнтів та Уповноваженому з прав пацієнтів.
 • Адміністратор може письмово доручити іншій особі обробку персональних даних від імені Адміністратора. Дані можуть надаватися лише особам, уповноваженим отримувати їх відповідно до чинного законодавства.
 • Контролер даних не має наміру передавати ваші персональні дані третій країні чи міжнародній організації;
 • Ваші персональні дані будуть зберігатися протягом терміну, визначеного спеціальними нормативними актами
 • Ви маєте право на доступ до своїх даних і право виправляти, видаляти, обмежувати обробку, право передавати дані, право на заперечення, право відкликати згоду в будь-який час, не впливаючи на законність обробки (якщо обробка базується на згода), яка була зроблена на підставі згоди до її відкликання.
 • Ви маєте право подати скаргу до Управління захисту персональних даних, якщо вважаєте, що обробка ваших персональних даних порушує положення Загального регламенту захисту даних від 27 квітня 2016 року;
 • Надання персональних даних є обов’язковим і випливає з положень законодавства, тобто Закону про медичну діяльність і Закону про права пацієнтів та омбудсмена пацієнтів, а ненадання персональних даних призведе до можливості відмови від надання послуг, якщо інші положення не передбачені передбачити інше.
 • Адміністратор не використовує «профілювання», що означає форму автоматизованої обробки персональних даних, яка полягає у використанні персональних даних для оцінки певних особистих факторів фізичної особи, зокрема для аналізу або прогнозування аспектів, пов’язаних з особистими уподобаннями, інтересами, тощо

Персональні дані, що містяться в медичній документації, будуть оброблятися відповідно до вимог ст. 29 розділ 1 Закону від 6 листопада 2008 року про права пацієнтів та Уповноваженого з прав пацієнтів, тобто протягом 20 років з кінця календарного року, в якому було зроблено останній запис, за винятком:

 • медична документація у разі смерті хворого внаслідок тілесних ушкоджень чи отруєнь, яка зберігається протягом 30 років із закінчення календарного року, в якому настала смерть,
 • медична документація, що містить дані, необхідні для контролю за долею крові та її компонентів, яка зберігатиметься протягом 30 років з кінця календарного року, в якому було зроблено останній запис,
 • Рентгенівські знімки, що зберігаються поза медичною карткою пацієнта, які зберігатимуться протягом 10 років з кінця календарного року, в якому було зроблено фото,
 • направлення на обстеження або призначення лікаря, які зберігаються протягом 5 років із закінчення календарного року, в якому було надано медичну послугу, що є предметом направлення чи призначення лікаря, а також у випадках, коли послуга не була надана. надається у зв’язку з неявкою пацієнта у встановлений термін – на 2 роки, якщо пацієнт не отримав направлення,
 • медичну документацію на дітей до одного року, яка зберігатиметься 22 роки.

Персональні дані, що містяться в медичній документації медицини праці, оброблятимуться відповідно до вимог §12 Постанови Міністра охорони здоров’я від 29 липня 2010 року про види медичної документації служби медицини праці, спосіб її управління та зберігання, а також використовувані шаблони документів, тобто:

 • строк зберігання медичної документації служби охорони праці становить 20 років, починаючи з кінця календарного року, в якому зроблено останній запис, а щодо працівників, які професійно зазнали впливу канцерогенів, мутагенів і біологічних факторів, 3-4 роки. групи небезпеки, які можуть спричинити хворобу, про яку йде мова, у постановах, виданих відповідно до ст. 222 §3 Закону від 26 червня 1974 р. – Трудовий кодекс – 40 років після закінчення витримки.
 • в органах державної влади та місцевого самоврядування служби медицини праці після закінчення періодів, зазначених у розділі 1, положення, видані відповідно до статті 1, застосовуються до медичної документації служби охорони праці, яка є архівним матеріалом у розумінні положень Закону від 14 липня 1983 року про національні архівні ресурси та архіви. 5 розділ 2 та 2б цього Закону.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАПИС для ПІДРЯДНИКІВ

Відповідно до ст. 13 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради (Загальний регламент захисту даних – GDPR), повідомляємо, що:

 • Адміністратором даних є KM Sp. z o. o., використовуючи торгове найменування MILANOVA CLINIC і MILANOVA Dental & Esthetic Clinic з зареєстрованим офісом за адресою Gazowa 90/u6 у Вроцлаві (надалі іменується «Адміністратор»), представником якої є Президент Правління та Довірена особа, тел.: +48 607 214 428, адреса електронної пошти: rekrutacja@milanovaclinic.pl
 • З питань, пов’язаних із вашими даними, звертайтеся до компанії. Ваші персональні дані обробляються з метою:
 • Надання інших послуг за згодою, виконання зобов’язань, що випливають із загальноприйнятих нормативних актів
 • Для цілей, що випливають із законно обґрунтованих інтересів Адміністратора, зокрема з метою виконання договору, розгляду скарг та встановлення, задоволення та захисту взаємних претензій – відповідно до розділу 6. 1 лист a), b), c) і f) GDPR.
 • Адміністратор обробляє ваші персональні дані відповідно до законодавства, збирає їх для визначених законних цілей і не піддає їх подальшій обробці, яка не відповідає цим цілям. Дані збираються лише в тому обсязі, який є адекватним, необхідним і необхідним для цілей, для яких вони обробляються.
 • Адміністратор може письмово доручити іншій особі обробку персональних даних від імені Адміністратора. Дані можуть надаватися лише особам, уповноваженим отримувати їх відповідно до чинного законодавства.
 • Контролер даних не має наміру передавати ваші персональні дані третій країні чи міжнародній організації.
 • Ваші персональні дані оброблятимуться протягом терміну дії договору або до закінчення терміну дії взаємних вимог, що випливають із договору.
 • Ви маєте право на доступ до своїх даних і право виправляти, видаляти, обмежувати обробку, право передавати дані, право на заперечення, право відкликати згоду в будь-який час, не впливаючи на законність обробки (якщо обробка базується на згода), яка була зроблена на підставі згоди до її відкликання.
 • Ви маєте право подати скаргу до Управління захисту персональних даних, якщо вважаєте, що обробка ваших персональних даних порушує положення Загального регламенту захисту даних від 27 квітня 2016 року.
 • Надання ваших особистих даних є вимогою. Ви зобов’язані їх надати. Їх ненадання тягне за собою відмову в укладенні договору.
 • Адміністратор не використовує «профілювання», що означає форму автоматизованої обробки персональних даних, яка полягає у використанні персональних даних для оцінки певних особистих факторів фізичної особи, зокрема для аналізу або прогнозування аспектів, пов’язаних з особистими уподобаннями, інтересами, тощо

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛОЖЕННЯ – МОНІТОРИНГ

Відповідно до ст. 13 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради (Загальний регламент захисту даних – GDPR), повідомляємо, що:

 • Адміністратором даних є KM z o., яка використовує торгове найменування MILANOVA CLINIC і MILANOVA Dental & Esthetic Clinic з юридичною адресою: ul. Gazowa 90/u6 a у Вроцлаві (надалі – «Адміністратор»), представником якого є Голова Правління, тел.: +48 607 214 428, адреса електронної пошти: rekrutacja@milanovaclinic.pl
 • З питань, пов’язаних з вашими даними, звертайтеся до Компанії
 • Ваші персональні дані у вигляді зображення, записаного моніторингом, будуть оброблені для забезпечення безпеки людей, які перебувають на території KM Sp. z o. o., використовуючи торгову назву MILANOVA CLINIC і MILANOVA Dental & Esthetic Clinic, а також охорону майна. Підставою для обробки даних є ст. 111 Закону від 10 травня 2018 року про захист персональних даних.
 • Записи моніторингу зберігатимуться не більше одного місяця.
 • Одержувачами ваших персональних даних будуть лише особи, уповноважені отримувати персональні дані на підставі положень законодавства.
 • Ви маєте право вимагати від адміністратора доступ до персональних даних, право на видалення або обмеження обробки, право на заперечення проти обробки.
 • Ви маєте право подати скаргу до Управління захисту персональних даних, якщо вважаєте, що обробка ваших персональних даних порушує положення Загального регламенту захисту даних від 27 квітня 2016 року.
 • Надання ваших персональних даних є добровільним. Перебування на території KM z o. o., використовуючи торгове найменування MILANOVA CLINIC і MILANOVA Dental & Esthetic Clinic, є згодою на надання персональних даних в обсязі, зазначеному в пункті. 3. Наслідком відмови в наданні цих даних є відсутність дозволу на перебування на території KM Sp. z o. o., використовуючи торгову назву MILANOVA CLINIC і MILANOVA Dental & Esthetic Clinic.
 • Ваші дані оброблятимуться в автоматизованому режимі – камери спостереження постійно записують зображення, а через три місяці запис автоматично перезаписується.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИС

Відповідно до ст. 13 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради (Загальний регламент захисту даних – GDPR), повідомляємо, що:

 • Адміністратором даних є KM Sp. z o. o., використовуючи торгове найменування MILANOVA CLINIC та MILANOVA Dental & Esthetic Clinic з зареєстрованим офісом за адресою Gazowa 90/u6 у Вроцлаві (надалі – «Адміністратор»), представником якої є Президент Правління, тел. +48 607 214 428, адреса електронної пошти mail: rekrutacja@milanovaclinic.pl
 • З питань, пов’язаних з вашими даними, будь ласка, зв’яжіться з компанією, електронною адресою: biuro@milanovaclinic.pl або поштовою адресою, наведеною вище.
 • Ваші персональні дані (ім’я, прізвище, номер PESEL, номер телефону, адреса електронної пошти, інформація про стан здоров’я) оброблятимуться для цілей, пов’язаних із діями, які вживаються для протидії пандемії коронавірусу (COVID-2019) та іншим інфекційним захворюванням, а також для забезпечення безпеки осіб, які перебувають на території Адміністратора даних. Обробка буде здійснюватися на наступних правових підставах: 6 розд 1 лист d та e GDPR у зв’язку з Законом від 2 березня 2020 року про спеціальні рішення щодо запобігання, протидії та боротьби з COVID-19, іншими інфекційними захворюваннями та спричиненими ними кризовими ситуаціями;
 • Ваші дані можуть бути доступні лише особам, уповноваженим отримувати їх відповідно до чинного законодавства.Контролер даних не має наміру передавати ваші персональні дані третій країні чи міжнародній організації; дані не підлягають профілюванню.
 • Ваші персональні дані зберігатимуться протягом періоду, необхідного до припинення використання заходів захисту від коронавірусу (COVID-2019). Після закінчення цього періоду, якщо інше не передбачено правилами, огляди будуть знищені.
 • Ви маєте право на доступ до своїх даних і право на їх виправлення.
 • Ви маєте право подати скаргу до Управління захисту персональних даних, якщо вважаєте, що обробка ваших персональних даних порушує положення Загального регламенту захисту даних від 27 квітня 2016 року;